Фирмена визия


В работата си с клиентите ние, екипът на OUTMAX.BG, целим прилагане на най-високи стандарти по отношение на качеството на обслужване и коректност в деловите отношения.
Наша цел и провеждана от ръководството политика по качеството е удовлетворяване потребностите и очакванията на клиентите, чрез непрекъснато развитие и подобряване на предлаганите услуги, разширяване на продуктовия асортимент, както и постоянния стремеж към повишаване на качеството на обслужване. Всеки служител на фирмата е пряко отговорен за поддържане на високото качество и налагане на доброто име на компанията.

Нашата мисия е ВИНАГИ В УСЛУГА НА КЛИЕНТА
• Важна цел е не само да бъдем първи в продажбите, а да помогнем на клиента да намери най-разумното решение, според специфичните му нужди и възможности. Това което ни кара да се чувстваме ценни е стремежът ни да осигурим на първо място компетентна и адекватна консултация.
 
Нашето мото е ДА НАДМИНЕМ ОЧАКВАНИЯТА НА КЛИЕНТА
• Да задоволим всяка потребност на нашите клиенти, предлагайки им максимален избор на атрактивни цени.
• Да допринасяме за развитието на клиентите ни като им осигуряваме качествени и надеждни решения за тяхната ИТ инфраструктура.
• Като водеща фирма да мотивираме служителите си, да подпомагаме нашите клиенти и партньори и защитаваме техните интереси. Основни ПРИНЦИПИ И АНГАЖИМЕНТИ НА РЪКОВОДСТВОТО са:
• Точно определяне на потребностите и очакванията на клиентите и тяхното изпълнение, политика, ориентирана към клиента. Удовлетвореността на клиента е приоритет и за всички служители;
• Поддържане на такива условия за служителите, че те да се идентифицират с целите и политиката на фирмата и да се включват активно в процесите на постоянно подобряване на качеството;
• Посредством строг подбор на доставчици, проследяване на възможностите им и оценяване на работата им да се гарантира качеството на продуктите, което е изискване на нашите клиенти.
• Чрез непрекъснат контрол и проследяване на всички процеси и дейности да се осигури тяхното постоянно подобряване и прецизност.
Ръководството е убедено, че колектива на OUTMAX.BG, ясно осъзнава важната роля на качеството в нашата работа за устойчивото развитие на дружеството в бъдеще и е уверено, че всеки служител съобразно своите компетенции и възможности ще оказва активна помощ и съдействие за ефективното и ефикасно функциониране и подобряване на качеството.

Стремежът ни е ДА СМЕ ВИНАГИ АКТУАЛНИ
• Да доставяме най-новите и все по-разнообразни продукти, винаги да надминаваме очакванията в асортимента и да стигаме по-далеч от стандартното разбиране за електронен каталог;
• Да поддържаме винаги актуална информацията, относно цени и наличности на продуктите, което ни отличава от средното равнище и ни помага да сме крачка напред;
• Да предложим на клиентите си лесни и достъпни начини да се ориентират в продуктовото многообразие, да намират търсените продукти и лесно да ги съпоставят с подобните им модели;